„BEST BY DOING”

Projekt címe:              „BEST BY DOING: Ho.Re.Ca. skills development in Wellness Facilities” c. Erasmus+ KA2 Stratégiai partnerség
Téma:                         Szakképzés
Megvalósítás:             
2017. szeptember 01 - 2019. december 31.
Projekt azonosító:       
2017-1-HU01-KA202-036034
Elnyert támogatás:    210.779 EURO (összesen)
Vezető partner:          Termál-Egészségipari Klaszter Egyesület

Projekt Partnerek:   
MARCO POLO G.E.I.E. (olasz)
Ekonomski institut Maribor (szlovén)
ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (olasz)
SENIOR EUROPA S.L. (spanyol)
CO
NFESERCENTI REGIONALE DEL VENETO (olasz)

Projektről röviden

A „BEST BY DOING” elsődleges célja az egészségügyi és wellness-ágazatban a HORECA-szolgáltatások területén a szakképzésre vonatkozó kiválósági kritérium terjesztése, amely a többi ágazatnál gyorsabban növekszik, és magas színvonalú, egyre szakosodott szolgáltatások piacát hozza létre. A szakképzés minőségének korszerűsítésére és biztosítására irányuló munka több mint egy évtizede dedikált téma EU-szinten, úgynevezett koppenhágai folyamatként. A Brugge-i közlemény (2010) hosszú távú elképzelést egyesített rövid távú cselekvésekkel: egy ambiciózus tervet határoz meg az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez való összhang érdekében. Míg a legtöbb nemzeti tervezés a szakképzés átfogóbbá tételére összpontosított a korai távozás csökkentése és a továbbtanulás elősegítése a célcsoportok (veszélyeztettek) körében, a kreativitás, az innováció és a vállalkozói szellem révén kevesebb figyelmet fordítottak a szakképzési kiválóság előmozdítására. Ezenkívül az OECD 2010-ben hangsúlyozza, hogy "a magas színvonalú oktatási és képzési rendszerek kulcsfontosságúak Európa sikeréhez és a foglalkoztathatóság növeléséhez", és hogy a technikai készségek mellett alapvető fontosságú a "soft skills", úgy mint kommunikáció, IKT, csapatmunka, a problémamegoldás és a tanulási képesség, amelyek egyre inkább kritikusak a változó piaci környezetben ". 2016-ban a CEDEFOP a munkaalapú tanulást azonosítja, mint a negyedik ipari forradalom kihívásainak való megfelelést és az EQUAVET 2016-2017-es stratégiai tervét pedig ugyanabban a perspektívában, hogy a tanulók mobilitását fokozatosan ki kell terjeszteni, a tanulási időszak lehetőségét meg kell teremteni rendszeresen külföldön nem csak alkalomszerűen.

A „BEST BY DOING” pályázat válasz minden olyan kérdésre, egy új elképzelés a WBL-ben, a diákok, az iskolák és vállalatok közötti kapcsolat új dimenziója alapján a mobilitás és a kiváló tartalom terén.

Ezenkívül a célkitűzései összhangban vannak a következő, a szakképzés területén a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó Rigai eredményekkel
            A) a munkaalapú tanulás minden formájának előmozdítása, különös tekintettel a gyakornoki programokra;
            B) a szakképzéshez és a képesítésekhez való hozzáférés javítása rugalmasabb és áteresztőbb rendszerek révén.

Tekintettel az "Oktatás és képzés 2020" stratégiára, azzal összhangban a BEST BY DOING célkitűzések a következők

1.      Hatékonyan felkészítse az európai szakoktatási és szakképzési rendszerben résztvevő tanulók hatékony felkészítése a munkahelyi mobilitásra a foglalkoztathatóság növelése érdekében, jelenlegi és jövőbeni wellness iparágban egy nyílt forráskódú online platformon keresztül, amely különböző tartalmi kategóriákat fog tartalmazni a külföldi WB-képzés hatékonyságának maximalizálására. A Platform segíti majd a tanulókat és a fogadó cégeket is számos, szükséges háttér-információval (pl. a tanulók készségeiről), hogy maga a vállalat és az iskola közösen döntsenek;
2.      Emelje fel a létező kapcsolatot a szakképző iskolák és a WBL-nél működő együttműködő vállalatok között az együttműködés következő szintjére, annak érdekében, hogy elérjük a jövőben készülő önéletrajzok fejlesztését, a tényleges szükségletek alapján. A projekt eredményeként lehetővé válik az összes érintett fél összekapcsolása, és lehetővé válik, hogy az innovatív oktatási megközelítéssel bármilyen innovatív tartalmat megosszanak;
3.      Fokozza a szakképzés mobilitásának fontosságát az érdekelt felek számára, a jobb és megfelelőbb szakoktatási, szakképzési tanulók szakmai életrajzainak fejlesztése érdekében;
4.      A konzorcium közötti együttműködés megerősítése a tesztelés és végrehajtás érdekében olyan nem formális oktatási eszközzel, amely egy innovatív IKT-alapú eszköz, az európai szakoktatási és szakképzési tanulók mobilitásának, valamint a munkavállalók szélesebb spektrumának növelése céljából. A projekt támogatja a széles körű terjesztési és kiaknázási képességgel rendelkező különböző szereplők közötti szinergiákat;
5.      Biztosítsa a nem-formális tanulás érvényesítését a wellness, mint turisztikai iparágban területén, az „okos” képzési módszereken keresztül.

"BEST BY DOING" first aim is to spread the criterion of excellence on VET training in HORECA services within the health and wellness industry, a segment that is growing faster than others, creating a market of high quality increasingly specialized services (from Healthy eating and nutrition to assist mode). Work on modernizing and ensuring VET quality has been subject of discussion at EU level for more than a decade, known as Copenhagen process.The Bruges Communiqué (2010) combined a long-term vision with short-term actions: it defines an ambitious agenda to contribute to the objectives of the EU 2020 Strategy. While most national agendas have focused on making VET more inclusive to help reduce early leaving and promote further learning among those at risk, less attention has been paid to promoting VET excellence through creativity, innovation and entrepreneurship.In addition the OECD on 2010 stresses the fact that “high quality education and training systems…are crucial for Europe's success and for enhancing employability” and that beside the technical skills it is fundamental to “develop soft skills, such as communication, ICT, teamwork, problem-solving and the ability to learn, that are ever more critical in changing market environments”.  In 2016 CEDEFOP identifies work-based learning as the way to meet the challenges of the fourth industrial revolution and the Strategic Plan 2016-2017 of EQUAVET underlines, in the same perspective, that mobility for learners should be gradually expanded with a view to making periods of learning abroad the rule rather than the exception.

 

1. ESEMÉNY:                   "Kick Off Meeting" Debrecen
Dátum:                              Debrecen,2 017. november 14.
Helyszín:                           Aquaticum Debrecen Thermal & Wellness Hotel, Mars terem
Téma:                               A projekt teljes körű személyes egyeztetése a partnerekkel, megvalósítás O1 O2, O3, Költségvetés, Riportok, Feladatok
Szervezők:                       Termál-Egészségipari Klaszter Egyesület

Részt vettek:                                               

                                        Hermal-Health Industrial Cluster Association
                                        Associazione Lepido Rocco
                                        Konomski Institut Maribor
                                        Senior Europa (KVELOCE)
                                        Confesercenti Regionale Del Veneto
                                        Marco Polo G.E.I.E.

2. ESEMÉNY:                 2. Patner Meeting                

Dátum:                            Maribor, 2018. május 17.
Helyszín:                         City Hotel Maribor, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor
Téma:                              O1, O2, O3 megvaósult elemei és a következő időszak feladatai
Szervezők:                      EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR, EKONOMSKE RAZISKAVE IN PODJETNISTVO D.O.O.

3. ESEMÉNY                  Multiplier event Debrecen

ERASMUS+ Best By Doing Multiplier Event – nemzetközi partnertalálkozó

Rendezvény jellemzői:                      nemzetközi partnertalálkozó

ERASMUS+ Best By Doing - Multiplier Event

Rendezvény időpontja:                      2018. október 31. 11.00

Megjelentek létszám:                        18 fő

A rendezvény megszervezésében együtt dolgoztunk a LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft.-vel, akik részéről igen nagy érdeklődés is mutatkozott a projekttel kapcsolatosan. A rendezvénnyel kapcsolatosan a Termál – Egészségipari Klaszter Egyesület kiküldött meghívókat az érintett stakeholdereknek és minden olyan klasztertagnak, aki potenciálisan érdekelt lehet.

A rendezvény programja:

Gurzó Andrea klasztermenedzser:    Termál-Egészségipari Klaszter bemutatása

Gurzó Andrea klasztermenedzser:    TEKE szerepe az ERASMUS+ projektben és a projekt rövid bemutatása

Katona Ilona, titkár:                           Az ERASMUS+ projekt szakmai bemutatása, a projekt céljai és várható eredményei

Szabó Valéria, projektmenedzser:     Az ERASMUS+ program népszerűsítése, rövid ismertetése

A program szakmai, kötetlen beszélgetéssel zárult.

Az előadások során bemutatásra kerültek a projekt végcélját bemutató platform eddig elkészült elemei, röviden ismertetve lett a program célja, továbbfejlesztési lehetőségei, továbbá a stakeholderek szerepe és feladatai a WBL, azaz a munka alapú tanulás népszerűsítése, a fontossága és hasznossága.

Az előadásokból kiderült, hogy milyen feladatokat szán a projekt a stakeholdereknek, hogy milyen visszajelzésekre van szükség, hogy azok segítsék és előre vigyék a projektet.

Az előadások zárásaként a stakeholderek képviselői és a TEKE jelenlévő szakemberi megvitatták a projekttel kapcsolatos továbblépési lehetőségeket és mindazt, amit a projekt sikeres megvalósítása érdekében közösen meg kell tenniük.

A résztvevők megegyeztek abban, hogy ha elkészülnek a nyelvleckék közösen fogják azt átnézni és ha kell javítani, illetve amint elkészült platform használható verziója, ismét találkoznak, hogy közösen teszteljék és véleményezzék azt.

                               

                                         

Letölthető dokumentumok