Földes Therm Energetikai Kft.

Név: Földes Therm Energetikai Kft.

Cím: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.

GPS koordináta:

Tel: 20/914-5104

Fax: 52/532-009

E-mail: lbenczo@deltech.hu

 
Bemutatkozás

A Földes-Therm Kft. megalakulása óta a Földesen található termálvízzel kapcsolatos projektek tervezésében, szervezésében, elindításában és a kivitelezési munkák végrehajtásának irányításában, koordinálásában vett részt. A Kft. az elmúlt hónapok sikeres működésének eredményeként, más partnerekkel is elkezdett együtt dolgozni, mely szolgáltatási kör bővítést eredményezett. Ezek meghirdetése, kiszélesítette a lehetséges piaci szegmenst, ide sorolhatók a tervezési és megvalósítási folyamatokat szorosan kiegészítő és lehetővé tevő tevékenységek. Ezek egy kézben történő kezelése, lehetővé teszi, tervszerű, eredményes és jól szervezett munkavégzést, a folyamatosan fejlődő Kft. életben.

A Kft. főbb tevékenységei a víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés, továbbá a mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, épületgépészeti szerelés, speciális szaképítés, villamos energia-termelés, szállítás és elosztás, villanyszerelés. A mikro vállalkozásnak minősülő Földes-Therm Kft. a jövőben a kibővült szolgáltatási körrel, további sikeres projektekben vehet majd részt.

 

Projektek

1. PROJEKT: "LEHETŐSÉGEK KÚTJA"

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Vidékfejlesztési Támogatok Igazgatósága helyet adott a Földes-Therm Kft. által beadott a Helyi Vidékfejlesztési Stratégák LEADER (35/2013(V.22.)fejezetének végrehajtásához, a 2013-ban benyújtott 8565873330 azonosító számon nyilvántartott pályázati támogatásának.

A pályázat keretében elnyert támogatás összege: 19.975128 Ft

Támogatásra került egy (K-29 kataszteri számú) termálkútfej rekonstrukció, a megvalósításhoz szükséges eszközök, továbbá a projekt költségvetése magába foglalja a nyilvánosság biztosítása érdekében a marketing költséget. A támogatás felhasználása, Földesen a 0335/1 helyrajzi számon található területen valósul meg.

Projektzárás időpontja: 2015. március 31.

PROJEKT RÖVID LEÍRÁSA

A program célja, hogy Földes Nagyközség termálkútja is alkalmas legyen a működő termál kutakra kidolgozott, integrált hasznosítási program keretében,a komparatív előnyt jelentő geotermális természeti erőforrásunk hasznosítására. Mindez fenntartható módon hozzájárulva ezzel a megye a település versenyképességének növeléséhez és a munkahelyteremtéshez. A megyei program, melyhez Földes Nagyközség kíván csatlakozni, elsősorban a meglévő működő vagy strandfürdők vizére alapoz. Ezen okból kifolyólag kellett a Földes Nagyközség termálkútjának állapotát feljavítani.

A PROJEKT INDOKOLTSÁGA, HÁTTERE

A geotermikus energia nem alternatív, hanem additív energiaforrás, ami azt jelenti, hogy a többi, döntően fosszilis energiahordozó hasznosításával együtt, illetve azokat kiegészítve hasznosítható. Más alternatív energiaforrásokkal, elsősorban napenergiával kombinálva egyike a legolcsóbb, leggazdaságosabban kitermelhető megújuló energiaforrásoknak. Magyarország adottságai a geotermikus energia tekintetében kiválóak, aminek az oka, a Kárpát-medencében az üledékes kőzetek dominálnak, illetve a földkéreg hazánkban az átlagosnál vékonyabb. Ennek következtében a geotermikus grádiens igen magas, a világ átlagának kb. 1,5-2-szerese.

Az Észak-Alföldi Régióban közel 200 termálkút, a magyarországi kutak mintegy 10%-a található. Ugyancsak itt van hazánk minősített meleg gyógyvízzel rendelkező településeinek negyede is. A termálvizet jelenleg elsősorban gyógyászati és üdülési célra használják, azonban ezek – akár kombinált, ún. kaszkád rendszerű használatban – alkalmasak energetikai és/vagy mezőgazdasági célú felhasználásra is. Az ilyen komplex rendszerrel biztosítható, hogy a kitermelt termálvizet a lehető legteljesebb mértékben és a környezetet legkevésbé terhelő módon használjuk.