+36 20 261 7283 info@termalklaszter.hu

Ismertető

A Termál – Egészségipari Klaszter bemutatása

Az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület 2005. szeptember 22-én alakult meg 18 alapító taggal. Az Egyesület az Észak-alföldi régió területén működő termál- és gyógyturizmusban érintett természetes- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok együttműködésére jött létre.

Legfőbb célja, hogy elősegítse a termál- és gyógyturizmus érdekeltjeinek aktív részvételével az Észak-alföldi régió termál-, és gyógy-idegenforgalmának fejlődését, továbbá kezdeményezésekkel, javaslatokkal kívánja segíteni a termál- és gyógyturizmus résztvevőit. Ennek érdekében információs és egyeztető fórumot működtet, állásfoglalásokat készít a szakmapolitikai termálügyek megoldására és közreműködik a térség megyéinek turisztikai szempontú fejlesztési feladatainak összehangolásában is.
Fontos célkitűzése, hogy tevékenységének eredményeként bővüljön a helyi turisztikai kínálat. Ezt szolgálják a rendszeres tapasztalatcserék és tanulmányutak mellett a különböző kiadványok, reklámanyagok is, de a társaság részt vállal szakmai- és továbbképzések szervezésében is. A klaszter kiemelt feladata az is, hogy párbeszédre hívja az ágazat valamennyi szereplőjét, a tevékenységben érdekelt hazai és külföldi szervezeteket, intézményeket, szövetségeket, önkormányzatokat és gazdasági vállalkozásokat.

A Klaszter számos hazai és nemzetközi pályázaton nyert az elmúlt években részben, mint projekt partner, részben, mint vezető partner. A tagjaink segítése és az eredményes szolgáltatások nyújtása érdekében, ezen pénzek egy részét a szakmai fejlődésre, a menedzsment szervezet kiépítésére fordította. Számos pályázat pedig a tagok részére biztosított forrásokat a különböző vállalások megvalósítására.
2013-ban egy egyedülálló kezdeményezés vette kezdetét, az Észak-Alföldi Termál Klaszter „fuzionált” a Termál - Egészségipari Klaszterrel. Tekintettel arra, hogy a régió ezen két klasztere tevékenységeikben egyre inkább közelítettek egymáshoz, a menedzsment szervezetek vezetői, illetve a Klaszterek meghatározó cégeinek képviselői fejében megfogalmazódott egy egységes klaszter létrehozása. Így a két, maga területén egyaránt elismert klaszter „egyesült”, a klaszter-prioritások, melyek egy terület köré összpontosultak egy, a régió
meghatározó Klaszterében, egymást kiegészítve és egymást segítve jutnak szerephez az új együttműködésben. Közössé vált az irány, egységes keretet teremtve így mind a turisztikai, illetve az egészségipari, mind pedig a környezettudatos elképzeléseknek.

A Klaszter tagok vonzáskörzetéhez tartozó Területfejlesztési Koncepciókban (2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan), az egyik kiemelt stratégiai terület, az életerős városok, települések kialakítása. Melynek kapcsán a cél, hogy magas hozzáadott értékű beruházások, illetve a kulcságazatokban kutató-innovációs központok jöjjenek létre, kapcsolódva többek között a termál, egészségipar, egészséges élelmiszer és környezetvédelmi – geotermikus alternatív módszerek kidolgozásához – témákhoz. Ezen stratégiához szervesen illeszkedik az Termál-Egészségipari Klaszter következő évekre kidolgozott célrendszere, mely a termál és egészségturizmusra épül, a termálvízre, mint megújuló energiára és a termálvízzel kapcsolatos kutatás-fejlesztésre.

A következő évek elképzeléseit szolgálják, a tagok között elindult fejlesztések, mind szálláshelybővítést, mind szolgáltatásbeli oldalt vizsgálva. Napjainkban a termálvízzel kapcsolatos szolgáltatások fejlesztése, az egészségturisztikai célokat is figyelembe véve kerül kialakításra. A térség vendégforgalmának növelése érdekében mindenképpen kiemelt cél olyan gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások nyújtásának
kidolgozása, mely a külföldi fizetős betegellátásban is színvonalat jelent. Ezzel párhuzamosan természetesen a szálláshelyek színvonalainak fejlesztése és az infrastruktúra fejlesztése is a térség jövőképének része.

A Termál-Egészségipari Klaszterrel történt fúzió által, illetve hogy a közelmúltban egyre többen ismerték fel, hogy igazi sikereket elérni együttes fellépéssel lehet a klaszter tagok száma folyamatosan nő. A klaszter tagjai között vannak kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú cégek, illetve olyan szolgáltató cégek, amelyek segítik egyfelől a klaszter munkáját és érvényesülését, másfelől pedig erősítik a környezettudatos gondolkodást és az egészségturizmus területén elfoglalt helyét a régióban.
A Termál-Egészségipari Klaszter 2017. júniusába második alakalommal pályázta meg „Akkreditált Klaszter” címet, melyet 2018. januárjában el is nyert. A Klaszter vezetése 2018. július 07-én, ünnepélyes keretek között vehette át az Oklevelet. A Termál-Egészségipari Klaszter 2018. január 24-e és 2020. január 24-e között jogosult a cím használatára, továbbra is elsőként a turisztikai Klaszterek között Magyarországon. A Klaszterünk célja az elkövetkező, a 2018-2020 közötti időszakban, hogy olyan hazai és nemzetközi pályázatokon vegyen részt, melyek elnyerése és melyekben történő részvétel esetén meg tudja valósítani a 2017-ben megfogalmazott és a tagok által elfogadott stratégia tartalmát, továbbá folyamatosan fejlesztéseket eszközöljön a klasztertagok között és a klaszter menedzsment szervezetfejlesztésében.

A SPA Klaszter Kft. bemutatása

A SPA Klaszter Kft. a Termál-Egészségipari Klaszter menedzsment szervezete. A Klaszter 2005-ben alakult, 18 alapító taggal. A Kft 2009-óta látja el a Klaszter menedzsment szervezetének feladatait és jelenleg közel 50
partnere van. A tagok jellemzően a termál -, gyógy és egészségturizmussal kapcsolatos cégek, szervezetek, fürdők. A Klaszter legfőbb célja, hogy elősegítse a termál- és gyógyturizmus érdekeltjeinek aktív részvételével a
régió termál-, és gyógy-idegenforgalmának fejlődését, továbbá kezdeményezésekkel, javaslatokkal kívánja segíteni azok résztvevőit. Ennek érdekében információs és egyeztető fórumot működtet, állásfoglalásokat készít a szakmapolitikai termálügyek megoldására és közreműködik a térség turisztikai szempontú fejlesztési feladatainak összehangolásában. Továbbá szerepet vállal egészségügyi és egyéb területen végzett termálvízzel kapcsolatos kutatásokban, együttműködve a régió kiemelkedő intézményével, a Debreceni Egyetemmel. A Klaszter harmadik pillére a termálvíz, mint megújuló energiaforrás használata, az ezzel kapcsolatos eredmények, jó gyakorlatok bemutatása és használata, új lehetőségek feltárása, kidolgozása.